Leanback Launcher với những tính năng nổi bật như:
– Hỗ trợ hiển thị mọi app (kể cả mobile app) không cần TV APP REPO tạo shortcut
– Hỗ trợ tăng/giảm số hàng ứng dụng
– Hỗ trợ hầu hết các loại Android box trên thị trường (yêu cầu Android 5.1 trở lên)
– Hỗ trợ cả Mibox 4k (Android 8.0)
– Hỗ trợ tùy chỉnh dòng yêu thích/âm nhạc/trò chơi/video
– Hỗ trợ 2 kiểu sắp xếp ứng dụng (theo số lần sử dụng, theo thứ tự tùy chỉnh)
– Hỗ trợ chuột
– Loại bỏ hàng đề xuất (vì lỗi không hiển thị với thiết bị không phải Android TV)
Có gì mới:
– Sửa kích thước banner/logo ứng dụng
– Sửa một số lỗi nhỏ
Lỗi:
– Lỗi không voice search được ở một số box
– Hiện tại nút “cài đặt hệ thống” có thể sẽ không hiển thị với một số bo

Ứng dụng được chỉnh sửa lại dựa trên bản build Leanback Launcher for FireTV của rockon999@xda
 https://github.com/rockon999/LeanbackLauncher

Tải về
* Yêu cầu Android 5.1 trở lên
– Cài đặt như APK bình thường!.

Các phiên bản: (Mới nhất trước)
Đối với cập nhật lên phiên bản mới hơn bạn cần gỡ bỏ phiên bản cũ trước khi cài đặt. alert-info
[2.1a] Link: https://goo.gl/pq23To
[1.0a] Link: https://goo.gl/PucxvH