Sideload Channel, tạo các kênh Android TV của riêng bạn để khởi chạy các ứng dụng đã tải đã cài đặt hoặc bất kỳ ứng dụng Android đã cài đặt khác.


Với trình tạo kênh, bạn có thể mở các ứng dụng đã cài đặt trực tiếp từ màn hình chính, bạn không cần phải cài 1 launcher khác để mở bất kỳ ứng dụng nào của bạn (các ứng dụng không dành cho Android TV sẽ không hiển thị lên màn hình chính).


Các kênh tùy chỉnh của bạn có thể chứa nhiều ứng dụng nếu bạn muốn và bạn có thể tùy chỉnh như tên, logo của ứng dụng.


Bạn có thể thiết kế các ô của riêng mình từ biểu tượng/tên ứng dụng, sử dụng gói biểu tượng, chọn từ ảnh có sẵn.
Với khả năng bổ sung để thêm nhiều ứng dụng vào bất kỳ ô nào, bạn có thể sắp xếp các ứng dụng của mình theo ý bạn.


Sideload Channel cũng bao gồm “chế độ trình khởi chạy (launcher)” để bạn có thể kiểm tra sau khi tạo hoặc sử dụng nó như một phương pháp thay thế để khởi chạy các ứng dụng của mình.

Tải ứng dụng/Download
* Yêu cầu Android TV 8.0 trở lên
Phiên bản mới nhất (1.16) cập nhật 16/6/2019
Link 1:http://bit.ly/2QQSs5V
Mua bản gốc từ Google Play Store
https://play.google.com/store/apps…