Logo of SmartYouTubeTV

Smart YouTube TV là ứng dụng có nội dung giống với ứng dụng gốc của Google. Tuy nhiên điều đặc biệt mà ứng dụng này mang lại đó là ÍT QUẢNG CÁO hơn ứng dụng gốc 😁 và thêm nhiều tính năng mà ứng dụng gốc không có.Tính năng cơ bản:
4K support
runs without Google Services
designed for TV screens
stock controller support
multilingual search keyboard
fully localizedQuyên góp:
Nếu bạn muốn hỗ trợ tác giả, xin gửi ủng hộ về.Tải về:

Nên chọn phiên bản nào?
Phiên bản Stable (ổn định) dành cho người dùng thông thường. Ngay sau khi khởi động, bạn sẽ nhìn thấy 4 tuỳ chọn khởi động khác nhau: Pro Main, Pro Alt, Lite Main and Lite Alt. Cả hai tuỳ chọn PRO đều hỗ trợ AFR và 60fps. Lite không có tính năng đó, nhưng tốc độ mở video nhanh hơn. Tôi khuyến khích nên thử tất cả để chọn ra cái tốt nhất cho thiết bị của bạn.

fdfdfd