Ảnh bìa


Button Mapper có thể thay đổi hầu hết các phím và nút vật lý hoặc điện dung, chẳng hạn như nút âm lượng, một số nút hỗ trợ và phím điện dung, phím quay lại và phím đa nhiệm. Button Mapper cũng có thể thiết lập lại các nút trên gamepad, điều khiển từ xa và các thiết bị ngoại vi khác.

Hầu hết các hành động không cần ROOT, tuy nhiên một số yêu cầu lệnh adb từ PC được kết nối nếu không được root. Button Mapper không hoạt động khi màn hình tắt trừ khi thiết bị của bạn được root hoặc bạn chạy lệnh adb.

Button Mapper giúp dễ thiết lập (remap) các hành động tùy chỉnh vào các nút âm lượng và các nút khác. Các nút được remap để khởi chạy bất kỳ ứng dụng, phím tắt hoặc hành động tùy chỉnh nào với một lần nhấn, nhấn đúp hoặc nhấn giữ.

Một vài ví dụ tuỳ chỉnh bạn có thể làm với Button Mapper:
- Nhấn giữ để bật đèn pin
- Tuỳ chỉnh phím trên điều khiển từ xa cho TV
- Nhấn để chạy các yêu cầu, tập lệnh hoặc lệnh tùy chỉnh
- Nhấn bấm để mở camera và chụp ảnh
- Nhấn để chuyển chế độ "không làm phiền"
- và nhiều hơn nữa...

   

Các tính năng bổ sung được mở khóa trong phiên bản PRO:
- Mô phỏng phím (yêu cầu lệnh adb hoặc root)
- Hoán đổi các phím âm lượng khi thay đổi hướng
- Mặc định để đổ chuông âm lượng trên Pie trở lên
- Pocket detection
- Chủ đề
- Thay đổi nút quay lại và gần đây
- Tùy chỉnh phản hồi xúc giác (rung) khi nhấn nút và nhấn giữ.

Release by Kirlif' - v1.48