Ảnh bìa

Xem IPTV từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc các kênh truyền hình trực tiếp miễn phí từ bất kỳ nguồn nào khác trên web.
Ứng dụng này không chứa bất kỳ kênh tích hợp nào, bạn nên có danh sách phát của mình với các kênh TV để sử dụng ứng dụng này.


Cập nhật: 20/10/2021
Các tính năng chuyên nghiệp (so sánh với phiên bản miễn phí):
 ✔ Không quảng cáo
 ✔ Khởi động ứng dụng trên tùy chọn khởi động thiết bị, hữu ích cho các hộp giải mã.
 ✔ Tự động phát tùy chọn kênh cuối cùng
 ✔ Lịch sử danh sách phát mở rộng
Đối với các luồng phát multicast, nên sử dụng proxy UDP:
 * cho Windows: tải xuống và cài đặt proxy UDP-to-HTTP từ http://borpas.info/doad/UdpProxy.exe hoặc kiểm tra tùy chọn tương ứng trong khi cài đặt Trình phát IP-TV http://borpas.info/iptvplayer
 * cho Linux: cài đặt udpxy (http://udpxy.com/index-en.htmlhttp://sourceforge.net/projects/udpxy/)
 * giải pháp tốt nhất sẽ là cài đặt udpxy trên bộ định tuyến WLAN của bạn, điều này có thể được thực hiện cho phần mềm DD-WRT (http://www.dd-wrt.com) và OpenWrt (https://openwrt.org)
 * một số bộ định tuyến WLAN có udpxy tích hợp trong phần sụn của nhà sản xuất
Vui lòng tham gia dự án dịch tại https://crowdin.com/project/iptv/invite nếu bạn muốn thêm mới hoặc cải thiện bản dịch hiện có.