Xem IPTV của nhà cung cấp của bạn trên mọi thiết bị (điện thoại, máy tính bảng, TV, TV-box)
*Ứng dụng không cung cấp bất kỳ video nào. Chỉ hoạt động với danh sách phát nhà cung cấp của bạn hoặc một nguồn khác do bạn cung cấp *


Phát sóng trực tiếp:
- Xem truyền hình trực tiếp
- Nhóm các kênh và danh mục yêu thích tự động
- Bắt đầu phát kênh cuối cùng khi khởi chạy
- Hỗ trợ timeshift cho các nhà cung cấp có tài liệu lưu trữ
- Chế độ hình ảnh trong ảnh PiP (và chế độ studio để xem nhiều luồng)
- Nhắc nhở chương trình thú vị
Lưu trữ /Ghi lại:
- Xem chương trình lưu trữ và thư viện phương tiện
- Bộ lọc theo kênh, danh mục, thể loại, mùa, năm, kênh yêu thích, độ tuổi, quốc gia ...
- Tìm kiếm mọi thứ
- Lấy dữ liệu từ một số nguồn EPG (bao gồm cả do người dùng cung cấp)
- Lưu tiến trình phát lại với tự động tiếp tục từ thời điểm trước đó
- Tốc độ phát lại
Mạng:
- Duyệt và phát các tệp mạng cục bộ qua UPnP / DNLA
- Thư viện media
Và nhiều hơn nữa, bao gồm hỗ trợ AFR, hỗ trợ DRM, khuyến nghị, v.v!
Tính năng mới:
Chromecast support
Better support for Stalker/Xtream Codes
Better DRM support (Widevine)
Builtin VOD/Series player improvementsThông tin về bản MOD:
● Phiên bản 1.6.2.4.
● Đã mở khóa tính năng cao cấp.
● Quảng cáo bị xóa/vô hiệu hóa.
● Đã tắt Analytics/Crashlytics.
● Người nhận và dịch vụ bị xóa/vô hiệu hóa.
● Đồ họa tối ưu hóa/Zipalign.
● Xoá thông tin gỡ lỗi.