Sideload Channel 

Tạo các kênh TV Android của riêng bạn và thêm bất kỳ ứng dụng nào bạn đã cài đặt trong thiết bị của mình.


Tùy chỉnh các kênh của bạn bằng nhiều màu sắc và biểu tượng để nhóm các ứng dụng của bạn theo ý muốn.


Cách tốt nhất để ứng dụng yêu thích của bạn luôn có sẵn trong màn hình chính của Android TV và phân loại chúng phù hợp hơn với bạn.


Cũng hoạt động như sideloader, bạn có thể thêm lối tắt vào các ứng dụng không phải của Android TV mà bạn đã cài đặt

Tính năng cơ bản: Thêm kênh, đổi tên, đổi logo, đổi màu kênh...
Yêu cầu: Android TV 8.0 trở lên.

Phiên bản được Chỉnh Sửa và Việt Hoá bởi MinhTamVN