Bạn đang tìm một trình duyệt web tốt cho TV của mình?
Đây sẽ là một lựa chọn không tồi. TV Bro, trình duyệt web được tối ưu hóa để sử dụng với TV từ xa.

Tính năng, đặc điểm:

- Hỗ trợ tốt điều khiển từ xa (remote control)

- Hỗ trợ tab và dấu trang

- Hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói

- Hỗ trợ chuyển đổi user-agent

- Sử dụng Android web-rendering-engine tích hợp sẵn (WebKit/Blink based)

- Tích hợp trình quản lý download

- Lịch sử duyệt web

- Phím tắt & Gán phím dễ dàng.