Một ứng dụng quản lý tập tin đầy đủ tính năng được xây dựng dành riêng cho Android TV. Tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc thiết kế UI/UX của AndroidTV, TvExplorer cung cấp trải nghiệm đơn giản trong khi vẫn linh hoạt và giàu tính năng.
Quản lý tệp của bạn, sao chép, di chuyển, đổi tên, xem tài liệu PDF, hình ảnh, tệp video và nhiều hơn nữa được lưu trữ trên TV của bạn.

★ Tính năng ★
- Trình xem PDF: Với bộ chọn màu nền & bộ nhớ trang cuối (Tiếp tục đọc)
- Trình phát Audio/Video
- Trình xem tập tin văn bản
- Chế độ xem thư viện ảnh
- Disk Space: Xem trạng thái của dung lượng lưu trữ của bạn
- Công cụ giải nén tập tin Zip
- Trình đọc tập tin ePub
- Kiểm tra tốc độ mạng
★ Tính năng mới ★
- Chia sẻ WIFI: Di chuyển không dây các tệp đến & từ TV của bạn qua WiFi bằng TvExplorer!
★ Thông tin & Tải về ★
- Pro Unlocked
- Hiện biểu tượng khởi chạy cho Android thường.