Trên Android TV, mặc định khi nhấn vào kết quả tìm kiếm video của Google Assistant luôn mở YouTube for Android TV để tiếp tục phát video. Ứng dụng dưới đây giúp bạn mở kết quả tìm kiếm video bằng YouTube Vanced hoặc SmartTube Next BETA (2 in 1).
* Ứng dụng được phát triển bởi MinhTamVN dựa trên ATV SmartYouTubeTV Bridge của Yuliskov.Thứ tự ưu tiên: 
  1. YouTube Vanced (Luôn ưu tiên mở YouTube Vanced kể cả khi có cài cùng lúc với SmartTube Next BETA)
  2. SmartTube Next BETA (Chỉ ưu tiên mở SmartTube BETA KHI KHÔNG CÀI YouTube Vanced)
Tính năng: 
  • Phát kết quả tìm kiếm video bằng YouTube Vanced hoặc SmartTube Next BETA. (thông thường là YouTube for Android TV).
Yêu cầu:
  • Thiết bị chạy Android và bắt buộc PHẢI XOÁ ĐƯỢC YouTube gốc (YouTube for Android TV)
  • Thiết bị đã cài Youtube Vanced hoặc SmartTube Next BETA.
Lưu ý: 
  • YouTube Vanced là phiên bản YouTube cho thiết bị di động được chỉnh sửa, nó không thực sự dành cho thiết bị Android TV
  • Ứng dụng này không thể giúp bạn sử dụng điều hướng bằng Remote Control trên YouTube Vanced.
  • Gỡ cài đặt các phiên bản Bridge trước nếu có.

=> Phiên bản trước (chỉ Youtube Vanced): ./atv-youtube-vanced-bridge.html