CastReceiver là Google Screen Cast Receiver. Nó cho phép bạn phản chiếu điện thoại Android hoặc Tab Chrome của mình với bất kỳ Thiết bị Android nào ngay cả khi Đó không phải là Chromecast Dongle hoặc Android TV.


Sử dụng CastReceiver bạn có thể dễ dàng chia sẻ màn hình Chromebook/Điện thoại của bạn với bạn bè của bạn hoặc cho bài thuyết trình trong cuộc họp.
Sử dụng Google Cast được tích hợp sẵn trên điện thoại/Chromebook của bạn để phản chiếu màn hình. CastReceiver sẽ xuất hiện trong danh sách thiết bị nhận cùng với bất kỳ thiết bị Chromecast™ gần đó. Đơn giản chỉ cần chọn CastReceiver từ danh sách thiết bị nhận và màn hình thiết bị Android của bạn sẽ bắt đầu phản chiếu!


Tính năng, đặc điểm:
  • Hỗ trợ cả tab và desktop được tích hợp sẵn trong tất cả thiết bị Chromebook và tất cả các nền tảng máy tính với trình duyệt Google Chrome.
  • Truyền màn hình làm việc với tất cả thiết bị Android mà không cần phải cài đặt thêm gì nữa.
Lưu ý quan trọng:
  • Vì CastReceiver không hỗ trợ Cast Media Streaming như Youtube/Netflix như Chromecast.
  • Không phải tất cả điện thoại android đều hỗ trợ truyền màn hình. Dưới đây là một danh sách đã được tối ưu hóa Truyền màn hình. (https://support.google.com/chromecast/answer/6293757).
Thông tin về bản mod (armeabi-v7a):
- Đã mở khóa tính năng cao cấp.
- Thay đổi biểu tượng và banner thành chromecast
- Thêm ngôn ngữ tiếng Việt.

CastReceiver v1.5.6 Mod/Premium Unlocked

Nguồn Dymonyxx® prosmart.by